Asiakaspalvelu

010 320 5772

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Koulutus järjestetään yhteistyössä SAT koulutuspalveluiden kanssa

SAT Logo valk rgb 300

Ratatyöturvallisuus (Turva) -koulutuksen tavoitteena on antaa oppilaalle riittävät perustiedot rautatiejärjestelmästä ja siihen liittyvistä ohjeistuksista sekä turvallisesta liikkumisesta ja työskentelystä rautatiealueella.

Ratatyöturvallisuuspätevyyttä edellytetään kaikissa Väylän (ent. Liikenneviraston) tilaamissa tai hyväksymissä ratatöissä, liikuttaessa työtehtävissä rautatiealueella tai tehtäessä rautatiejärjestelmän turvallisuuteen tai liikenteenohjaukseen liittyviin laitteisiin ja rakenteisiin kohdistuvia töitä.

Kurssi-info Ratatyöturvakoulutukseen

Koulutusaika
8.00-16.00.

Kurssihinta
180 € + alv. Koulutukseen osallistuvalta ei edellytetä pohjakoulutusta eikä aiempaa työkokemusta.

TraFi-merkintä
Kaikilta ratatyökursseilta on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä. Trafi-merkinnästä veloitamme 17€/henkilö (alv 0%)+9€ toimistokuluja (+alv 24%)

Pätevyyden voimassaolo
Ratatyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta aina koulutusvuoden loppuun asti. Pätevyyden ylläpito tapahtuu käymällä ratatyöturvakoulutus uudelleen. 

Ratatyöturvallisuuskurssin sisältö

Koulutus sisältää perehdytyksen sähköratajärjestelmiin, jota edellytetään sähköradan alueella työskenteleviltä. Lisäksi koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät radan välittömässä läheisyydessä, jotta he tiedostaisivat turvallisen työskentelyalueen rajat.

Yhden päivän (8 oppituntia) mittainen ratatyöturvallisuuskoulutus sisältää seuraavat asiakokonaisuudet.

  • Rataverkon hallinta ja viranomaiset
  • Rautatiejärjestelmän erityispiirteet ja vaaratekijät
  • Rautatiejärjestelmän peruskäsitteet
  • Sijainnin määrittely
  • Rautatiealueella tehtävä työ
  • Laiturityö
  • Työkoneet rautatiealueella
  • Perehdytys sähkörataan
  • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
  • Kirjallinen koe

Koulutukseen osallistuvalta ei edellytetä peruskoulutusta eikä työkokemusta. Ratatyöturvallisuuspätevyyden saamiseksi on henkilön suoritettava hyväksytysti koulutuslaitoksen järjestämä ratatyöturvallisuuskoulutus.

Ratatyöturvallisuuskoulutus on hyvä perustietopaketti rautatiejärjestelmän toiminnasta, joten se soveltuu peruskurssiksi kaikille rautatiealalle aikoville tai työnsä juuri aloittaneille. Kurssilla kerrataan myös yleiset, kaikilla työmailla pätevät työturvallisuusperiaatteet.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen tuottaa Väylän Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva). Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta vanhenemisvuoden loppuun asti. Koulutuksesta on mahdollista saada merkintä kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysrekisteriin.

Muuta huomioitavaa ratatyöturvallisuuskoulutuksesta

Ratatyöturvallisyyspätevyys on voimassa viisi vuotta. Pätevyyden ylläpito tapahtuu kertauskoulutuksella viiden vuoden välein.

Ratakoulutukset

Ratatyöturva (Turva)

14-04-2016 Hits:7553 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöturvakoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Lue lisää

Ratatyövastaavan koulutus RTV

14-04-2016 Hits:3733 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

RTV-koulutuksessa saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään.

Lue lisää

Turvamiespätevyys, T-mies

14-04-2016 Hits:3004 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Turvamieskoulutus, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana.

Lue lisää

Ratatyövastaavan kertauskoulutus RTVK

14-04-2016 Hits:2526 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) päivittää RTV-pätevyyden. 

Lue lisää

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

14-04-2016 Hits:324 Rataopiston koulutukset Juha Suomela - avatar Juha Suomela

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

Koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin.

Lue lisää
More from this category

Log in